DANH SÁCH TIN TỨC NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT

Công đoàn Trường giành giải Nhất trong Hội thi: Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2015 (01/03)

CĐGD Việt Nam tổ chức Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong hệ thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm 2015”, từ ngày 21-22/12/2015 tại Trường đại học Giao thông Vận tải, cho các đối tượng là cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động của Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học Vùng, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc, khu vực phía Bắc.