Ban chấp hành và các ban công tác

PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXXII (2013-2018) PHỤ TRÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Ngày đăng: 01/03/2016 21:23:47

I. Phân công Ban Thường vụ

1. Đ/c Nguyễn Hữu Đồng

- Phụ trách chung

- Phụ trách mảng công tác: đại diện BCH CĐT tham gia hoạt động với chính quyền và các tổ chức, Thanh tra Nhân dân; phụ trách Văn phòng

2. Đ/c Phạm Văn Hữu

- Phụ trách công tác Tổ chức, Thi đua khen thưởng

3. Đ/c Nguyễn Hoài Dung

- Phụ trách Nữ công, Văn thể, Tuyên giáo

4. Đ/c Cấn Anh Tuấn

- Phụ trách Chuyên môn, Đời sống, Sân Tennis

5. Đ/c Bùi Văn Hảo

- Trưởng Ban Tài chính, Phụ trách Kế toán, Trưởng ban QL Sân Tennis

II. Dự kiến các Ban công tác

1. Ủy Ban kiểm tra (Ban chấp hành đã bầu tại Phiên 1)

2. Ban Văn hóa, văn nghệ, thể thao (Ban Văn – Thể)

3. Ban Tổ chức, Thi đua và Chính sách đối với NLĐ

4. Ban Chuyên môn

5. Ban Tuyên giáo, 

6. Ban Đời sống

7. Ban Tài chính

8. Văn phòng

9. Ban Nữ công

III.Phân công thành viên các Ban công tác

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

BCH

Nhiệm vụ

Ghi chú

I

BAN VĂN – THỂ

 

 

 

 

1

Đ/c Hồ Quỳnh Anh

P.TH

x

Trưởng ban

 

2

Đ/c Lê Đức Hoàng

V.NH-TC

X

P.Trưởng ban

 

3

Đ/c Nguyễn Trần Hòa

TT DV HTĐT

 

P.Trưởng ban

 

4

Đ/c Phạm Đức Cường

BM GDTC

 

Thành viên

 

5

Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh

V. KT-KT

 

Thành viên

 

6

Đ/c Trần Minh Châu

Tổ CTr

 

Thành viên

 

7

Đ/c Nguyễn Quang Điều

Tổ Ctr

 

Thành viên

 

8

Đ/c Trần Thu Thủy

V.ĐTQT

 

Thành viên

 

II

BAN TỔ CHỨC-THI ĐUA

 

 

 

 

1

Đ/c Phạm Văn Hữu

K.ĐHTC

X

Trưởng ban

 

2

Đ/c Bùi Văn Hảo

P.TC-KT

x

P.Trưởng ban

 

3

Đ/c Bùi Đức Dũng

P.TH

X

P.Trưởng ban

 

4

Đ/c Hồ Quỳnh Anh

P.TH

X

Thành viên

 

5

Đ/c Lương Thị Thu

Tổ Ctr

 

Thành viên

 

6

Đ/c Hoàng Minh Phượng

P.TCCB

 

Thành viên

 

III

BAN CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

1

Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn

K.KH-PT

X

Trưởng ban

 

2

Đ/c Phạm Thị Định

K.Bảo hiểm

X

P.Trưởng ban

 

3

Đ/c Nguyễn Quang Hồng

V.CA-TBD

X

Thành viên

 

4

Đ/c Lê Quang Cảnh

V.CA-TBD

 

Thành viên

 

5

Đ/c Lê Quốc Hội

Tạp chí

 

Thành viên

 

6

Đ/c Phạm Thị Huyền

K.Mar

 

Thành viên

 

7

Đ/c Lê Hà Thanh

K.MT

 

Thành viên

 

8

Đ/c Trịnh Mai Vân

P.KH

 

Thành viên

 

9

Đ/c Lê Anh Đức

P.QLĐT

 

Thành viên

 

IV

BAN NC

 

 

 

 

1

Đ/c Vũ Thị Minh

K.BĐS-TN

X

Trưởng ban

 

2

Đ/c Trần Thị Thu Hoài

K.LLCT

X

P.Trưởng ban

 

3

Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh

V.KT-KT

 

P.Trưởng ban

 

4

Đ/c Lương Thị Thu

Tổ Ctr

X

Thành viên

 

5

Đ/c Phạm Thị Định

K.Bảo hiểm

X

Thành viên

 

6

Đ/c Trương Thị Nam Thắng

K.QTKD

 

Thành viên

 

7

Đ/c Hồ Quỳnh Anh

P.TH

X

Thành viên

 

8

Đ/c Trịnh Mai Linh

K.NNKT

 

Thành viên

 

9

Đ/c Nguyễn Thị Phương Lan

K.Toán KT

 

Thành viên

 

10

Đ/c Hoàng Thị Hồng Dinh

Tổ Ctr

 

Thành viên

 

11

Đ/c Nguyễn Thị Dương

TT DV HTĐT

 

Thành viên

 

12

Đ/c Trần Thu Hương

K.ĐHTC

 

Thành viên

 

13

Đ/c Lê Phương Linh

V.QTKD

 

Thành viên

 

14

Đ/c Lê Thị Ngọc Ánh

TTTTTLTV

 

Thành viên

 

15

Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương

K.BĐS&KTTN

 

Thành viên

 

V

BAN ĐỜI SỐNG

 

 

 

 

1

Đ/c Bùi Đức Dũng

P.TH

X

Trưởng ban

 

2

Đ/c Lương Thị Thu

Tổ CTr

X

P.Trưởng ban

 

3

Đ/c Lê Đức Hoàng

V.NH-TC

X

Thành viên

 

4

Đ/c Phạm Tùng Lâm

TT DV HTĐT

 

Thành viên

 

5

Đ/c Dương Quỳnh Mai

P.TC-KT

 

Thành viên

 

6

Đ/c Trần Thị Thu Hiền

P.QTTB

 

Thành viên

 

VI

BAN TÀI CHÍNH

 

 

 

 

1

Đ/c Bùi Văn Hảo

P.TC-KT

X

Trưởng ban

 

2

Đ/c Hồ Quỳnh Anh

P.TH

X

Thành viên

 

3

Đ/c Lương Thị Thu

Tổ Ctr

x

Thành viên

 

VII

VĂN PHÒNG

 

 

 

 

1

Đ/c Lương Thị Thu

Tổ Ctr

x

Chuyên trách

 

 

VIII

BAN TUYÊN GIÁO

     

 

2

Đ/c Nguyễn Hoàng Hà

P.CTCTQLSV

X

Trưởng Ban

 

3

Đ/c Nguyễn Nhất Linh

Viện NHTC

x

Phó Ban