CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Ngày đăng: 08/06/2011 10:9:21

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BCHCĐ,UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHOÁ 32, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

TT

Họ Và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đồng

Chủ Tịch

GV-V.KTKT

0903284000

2

Nguyễn Thị Hoài Dung

Phó chủ tịch

P. trưởng Khoa QTKD

0904213817

3

Phạm Văn Hữu

Phó chủ tịch

P. Khoa ĐHTC

0913394622

4

Cấn Anh Tuấn

Phó chủ tịch

Giams Đốc TTDVHTĐT

0913366736

5

Bùi Văn Hảo

UVTV-CĐ

Phó trưởng Phòng TCKT

0912096647

 

DANH SÁCH  NGANG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  TRƯỜNG

KHOÁ 32, NHIỆM KỲ  2013 – 2018

 

TT

Họ Và tên

Đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Hữu Đồng

Chủ tịch

0903284000

2

Cấn Anh Tuấn

P. chủ tịch

0913366736

3

Nguyễn Thị Hoài Dung

P. chủ tịch

0904213817

4

Bùi Văn Hảo

TVCĐ

0912096647

5

Phạm Văn Hữu

P. chủ tịch

0913394622

6

Nguyễn Ngọc Sơn

BCHCĐ

0913366644

7

Trần Thị Thu Hoài

BCHCĐ

0903230177

8

Lương Thị Thu

BCHCĐ

0913074673

9

Bùi Đức Dũng

BCHCĐ

0912016788

10

Phạm Thị Định

BCHCĐ

0914869972

11

Vũ Thị Minh

BCHCĐ

0912170984

12

Lê Việt Thủy

BCHCĐ

0906008489

13

Hồ Quỳnh Anh

BCHCĐ

0913347889

14

Lê Đức Hoàng

BCHCĐ

0988522372

 

 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

DANH SÁCH TRÍCH NGANG UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN  TRƯỜNG

KHOÁ 32, NHIỆM KỲ  2013 – 2018

TT

Họ Và tên

Đơn vị công tác

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lê Việt Thủy

Phó trưởng Phòng QLĐT

 

 

2

Lê Xuân Tùng

Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD

 

 

3

Vũ Đăng Luých

K.Đại học tại chức

 

 

4

Dương Thị Nguyệt Nga

Trưởng bộ môn luật kinh doanh

 

 

5

Hoàng Hồng Dinh

Tổ chuyên trách

 

 

 

 

 

Ho tro truc tuyen

Ngày đăng: 04/05/2013 14:40:22

Nhằm phục vụ tốt hơn, Ban quản trị website trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của Quý độc giả. Xin trân trọng gửi thông tin đóng góp theo mẫu dưới đây hoặc qua email: vienktkt@neu.edu.vn
Mẫu đóng góp ý kiến