XEM CHI TIẾT

Công văn đề nghị Công đoàn các đơn vị rà soát biểu thống kê số liệu tổng kết phong trào thi đua GVT- ĐVN giai đoạn 2010 - 2015

Ngày đăng: 01/04/2016 14:46:1

Công văn đề nghị Công đoàn các đơn vị rà soát biểu thống kê số liệu tổng kết phong trào thi đua GVT- ĐVN giai đoạn 2010 - 2015

 

Tải file về:

1. Công văn đề nghị Công đoàn các đơn vị rà soát biểu thống kê số liệu tổng kết phong trào thi đua GVT, ĐVN giai đoạn 2010 - 2015 (Khối Tỉnh)

2. Công văn đề nghị Công đoàn các đơn vị rà soát biểu thống kê số liệu tổng kết phong trào thi đua GVT, ĐVN giai đoạn 2010 - 2015 (Khối trực thuộc)

 

Ban Tuyên giáo – Nữ công CĐGD Việt Nam nhận thông tin phản hồi đến hết ngày 29 tháng 7 năm 2015. Sau thời hạn này, mọi thông tin trong các biểu số liệu sẽ được chính thức sử dụng trong báo cáo tổng kết năm học.

Trân trọng cảm ơn./.