XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Thông báo khen thưởng, tặng quà của Nhà trường cho các cháu học sinh năm học 2014-2015

Ngày đăng: 01/03/2016 23:26:21

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

­

Số   22    /TB-CĐT

(V/v khen thưởng, tặng quà của Nhà trường cho các cháu học sinh năm học 2014-2015)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

 

 

Kính gửi: Công đoàn Bộ phận trong toàn Trường

 

Nhằm động viên kịp thời các cháu học sinh là con cán bộ, viên chức đạt thành tích trong năm học 2014-2015, được sự nhất trí của Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn trường dự kiến tổ chức Lễ trao quà, phần thưởng của Trường cho các cháu đạt danh hiệu Học sinh giỏi trong học tập và đạt các thành tích cao trong rèn luyện, học sinh Tiểu học hoàn thành chương trình học tập năm học 2014-2015 vào ngày 26/6/2015 (từ 18.00’ đến 21.00’). Công đoàn trường thông báo tới các Công đoàn Bộ phận để phổ biến tới đoàn viên công đoàn một số nội dung sau:

1. Một số điểm mới trong nội dung khen thưởng

- Tặng quà (hiện vật) trị giá 100.000đ/cháu cho các cháu học sinh bậc Tiểu học đã hoàn thành chương trình học tập năm học 2014-2015 (thay thế quy định khen thưởng Học sinh giỏi bậc Tiểu học trong Quy chế chi tiêu nội bộ).

- Bổ sung phần thưởng 100.000đ đối với Học sinh giỏi cấp Quận/Huyện do ngành Giáo dục tổ chức.

- Bổ sung phần thưởng đối với học sinh đạt giải trong cuộc thi Violimpic (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) do Bộ GD&ĐT tổ chức: (1) Giải cấp Quận/Huyện: 100.000đ; (2) Giải cấp TP/Tỉnh: 200.000đ; (3) Giải cấp quốc gia: 300.000đ (chỉ trao phần thưởng cho giải cao nhất nếu học sinh đạt giải ở nhiều cấp).

- Bổ sung phần thưởng đối với học sinh đạt giải các cuộc thi trong nội dung thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng do ngành Giáo dục các cấp tổ chức; giải thưởng các cuộc thi năng khiếu do ngành Giáo dục và Chính quyền, Đoàn thể địa phương tổ chức: (1) Giải cấp Quận/Huyện: 100.000đ; (2) Giải cấp TP/Tỉnh: 200.000đ; (3) Giải cấp quốc gia: 300.000đ (chỉ trao phần thưởng cho giải cao nhất nếu học sinh đạt giải ở nhiều cấp).

- Bổ sung phần thưởng đối với học sinh đạt giải thưởng quốc tế (thi theo môn học) do học sinh tự đăng ký: 200.000đ.

2. Quy trình, thủ tục

- Đoàn viên công đoàn cung cấp danh sách học sinh thuộc diện đề nghị Nhà trường tặng quà, tặng phần thưởng cho Công đoàn Bộ phận. Đối với học sinh đề nghị tặng phần thưởng của Nhà trường cần phải nộp bản copy chứng nhận Học sinh giỏi, chứng nhận đạt giải các cuộc thi phù hợp với các quy định nêu ở Mục 1 (riêng đối với chứng nhận đạt giải các cuộc thi quốc tế cần phải được dịch ra Tiếng Việt và in vào mặt sau của chứng nhận).

- Chủ tịch Công đoàn Bộ phận có trách nhiệm tổng hợp danh sách, ký xác nhận và chuyển về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 18/6/2015 (mẫu báo cáo tổng hợp đính kèm công văn).

Nhận được công văn này, Công đoàn Trường đề nghị Công đoàn Bộ phận trong toàn Trường triển khai thực hiện đúng yêu cầu và tiến độ. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị các đ/c liên hệ với Văn phòng Công đoàn Trường để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:

.Như đề gửi: để thực hiện

.ĐU, BGH: để báo cáo

.Lưu VP

TM. THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

P.CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

Cấn Anh Tuấn

 

danhsachtonghopkhenthuong