XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2

Ngày đăng: 26/04/2016 16:11:30

THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE ĐỢT 2, KÍNH GỬI CÁC ĐƠN VỊ TRONG TOÀN TRƯỜNG

Hạn nộp 15 giờ ngày 28 thánh 3 năm 2016 

 

Các file đính kèm: