XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Thông báo : Danh sách tập huấn cán bộ Công đoàn Tháng 6/2016

Ngày đăng: 17/06/2016 0:39:58

Download danh sách tại đây:

 

/Upload_Files_ThongKe_Admin/Files/DS%20C%C3%81N%20B%E1%BB%98%20t%E1%BA%ADp%20hu%C3%A2n%20C%C4%90%2017_6_2016.xls