XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận, hướng tới Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân lần thứ XXXIII (Nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Ngày đăng: 10/10/2017 14:44:31

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận – Download tại đây

                                             Bài, ảnh: VP Công đoàn