XEM CHI TIẾT TIN TỨC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

Dự án “Phân cấp quản lý giáo dục” của Oxfam do Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương thực hiện

Ngày đăng: 27/10/2014 10:35:18

Chương trình giáo dục của Oxfam tại Việt Nam hoạt động với mục tiêu tăng cường chất lượng và khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em thuộc vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, và trẻ em gái. Trong hơn thập kỷ qua, chương trình này đã giới thiệu và triển khai phương pháp giảng dạy mới “lấy học sinh là trung tâm” ở một số địa phương như Trà Vinh, Lào Cai và Đắk Nông. Mô hình này hiện đang được Oxfam đề nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhân rộng.

Trong thời gian tới, chiến lược giáo dục của Oxfam sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực quản trị giáo dục, tính giải trình của hệ thống giáo dục Việt Nam phù hợp với quá trình phân cấp giáo dục đang thực hiện. Để có được những đề xuất trong việc nâng cao năng lực quản trị và tính giải trình trong giáo dục, một nghiên cứu tổng hợp về quá trình phân cấp giáo dục ở Việt Nam là cần thiết nhằm cung cấp thông tin cho việc xây dựng chương trình hoạt động của Oxfam trong thời gian 5 năm tới.

Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu và cộng tác viên được đào tạo cơ bản, có năng lực nghiên cứu thể hiện ở các nghiên cứu trước, đề xuất nghiên cứu của Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương đã vượt qua nhiều đề xuất của các cơ quan khác và phù hợp nhất với mục đích yêu cầu của Oxfam.

Dự án “Phân cấp quản lý giáo dục” do Viện Quản lý Châu Á-Thái Bình Dương thực hiện trong vòng 2 tháng với mục tiêu:
 
-     Cung cấp kiến thức tổng quan về thực hiện phân cấp trong giáo dục ở các tỉnh nghiên cứu;
-     Xem xét tác động của phân cấp tới chất lượng dịch vụ giáo dục và tiếp cận của trẻ em địa phương;
-     Cung cấp những cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất nhằm nâng cao quản trị giáo dục và tính giải trình trong hệ thống giáo dục Việt Nam.


Địa bàn nghiên cứu của dự án bao gồm 3 tỉnh: Ninh Thuận, Lào Cai và Đắk Nông.        TS. Lê Quang Cảnh làm việc với Ông Doãn Văn Hưởng - Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai                            Đoàn nghiên cứu làm việc với Sở giáo dục Tỉnh Lào Cai