XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN KHOA TOÁN KINH TẾ CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 08/10/2016 18:29:31

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

THÀY GIÁO: NGUYỄN VĂN CHỈ

Sinh năm 1932

Nguyên Giảng viên Khoa Toán kinh tế

                          Tạ thế lúc 17 giờ 20 phút ngày 06/10/2016

(Tức ngày 06  tháng 9  năm bính thân)

                Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 09/10/2016

Tại Nhà tang lễ Bệnh Viện Bạch Mai

                               Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ – Văn Điển – Hà Nội

Khoa Toán kinh tế cùng gia đình

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO