XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 08/10/2016 18:48:58

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

BÀ: NGUYỄN THỊ TRẠCH

Sinh năm 1923

Mẹ đẻ đ/c Đặng Ngọc Sự - Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh

                          Tạ thế lúc 8 giờ 00 phút ngày 08/10/2016

(Tức ngày 08  tháng 9  năm bính thân)

                Lễ viếng từ 12 giờ 00 ngày 9/10/016 đến 8 giờ 00 ngày 10/10/2016

Tại xã Trung Lộc – huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh

An táng tại nghĩa Trang quê nghà

Khoa Quản trị Kinh doanh cùng gia đình

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO