XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, P. QUẢN TRỊ THIẾT BỊ, P. BẢO VỆ, CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 10/10/2016 22:13:52

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ, P. QUẢN TRỊ THIẾT BỊ, P. BẢO VỆ,

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

ÔNG PHẠM ĐÌNH THỂ

Sinh năm 1930

Bố đẻ đ/c Phạm Thị Loan – Nguyên CV Phòng Tổ chức cán bộ

Bố chồng đ/c Nguyễn Thị Chính – Nhân viên P.Quản trị thiết bị

                 Bố vợ đ/c Nguyễn Quốc Kim - Nhân viên P.Quản trị thiết bị

             Bố vợ đ/c Ngô Văn Hoạt - Nhân viên Phòng Bảo vệ

Tạ thế lúc 13 giờ 45 phút ngày 10/10/2016

                                 (Tức ngày 10  tháng 9  năm bính thân)

           Lễ viếng từ 7 giờ 00  ngày 11/10/2016 đến  7 giờ 00 ngày 12/10/2016

         Tại xóm ngõ Vôi, thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội

An táng tại Nghĩa Trang quê nhà

Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Bảo vệ cùng gia đình

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO