XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

THÔNG BÁO TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 18/10/2016 22:39:8

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

BÀ NGUYỄN THỊ LÊ

Sinh năm 1923

Mẹ chồng đ/c Dương Thị Thu Hương-

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đào tạo

Tạ thế lúc 13 giờ 00 phút ngày 17/10/2016

                                 (Tức ngày 17 tháng 9  năm bính thân)

           Lễ viếng từ 8 giờ 00  ngày 18/10/2016 đến  7 giờ 00 ngày 19/10/2016

         Tại thôn Cổ Bản, xã Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội

An táng tại Nghĩa Trang quê nhà

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Đào tạo cùng gia đình

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO