XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 09/11/2016 8:27:35

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

ÔNG PHÍ VIỆT DŨNG

Sinh năm:1946

Nguyên là nhân viên TT Dịch vụ hỗ trợ Đào tạo

Tạ thế lúc 21 giờ 00 phút ngày 7/11/2016

                    (Tức ngày 8  tháng 10  năm Bính thân)

 Lễ viếng từ 13 giờ 00 đến  15 giờ 00 ngày 9/11/2016

Tại Nhà tang lễ Bệnh Viện Bạch Mai

Lê truy điệu và đưa tang lúc 15 giờ 00 phút ngày 9/11/2016

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ – Văn Điển – Hà Nội

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO