XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 15/11/2016 14:41:26

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

ÔNG PHAN SỸ THIỆU

Sinh năm:1931

Bố đẻ TS Phan Thủy Chi

Phó Viện Trưởng – Viện Đào tạo Quốc Tế

Tạ thế lúc 18 giờ 54 phút ngày 14/11/2016

                    (Tức ngày 15  tháng 10  năm Bính thân)

 Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 16/11/2016

Tại Nhà tang lễ Bệnh Viện Bạch Mai

Lê truy điệu và đưa tang lúc 9 giờ 30 phút ngày 16/11/2016

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ – Văn Điển – Hà Nội

 

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO