XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

THÔNG BÁO TIN BUONF TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU THƯ VIỆN CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 03/12/2016 20:44:16

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU THƯ VIỆN

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

ÔNG NGUYỄN THẠCH CƯ

Sinh năm 1949

Nguyên là Nhân viên Trung tâm thông tin tư liệu thư viện

Tạ thế lúc 10 giờ 40 phút ngày 03/12/2016

                                 (Tức ngày 04 tháng 11-  năm bính thân)

           Lễ viếng từ 13 giờ 00  ngày 04/12/2016 đến  8 giờ 00 ngày 05/12/2016

         Tại khu 6 thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

An táng tại Nghĩa Trang quê nhà

Trung tâm thông tin tư liệu thư viện cùng gia đình

 

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO