XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUON VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 28/12/2016 15:7:41

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

BÀ Willy Sterkman - Blonk

Sinh năm 1948

(Mẹ chồng ThS. Nguyễn Thị Thu Trang – Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh)

Tạ thế lúc  22 giờ 55 phút ngày 26/12/2016

                                 (Tức ngày  28 tháng 11 năm bính thân)

Lễ viếng từ 19h00 (giờ VN) ngày 06/1/2017

An táng tại Rotterdam – Hà Lan

Viện Quản trị Kinh doanh cùng gia đình

 

 

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO