XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN KHOA LUẬT CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 30/12/2016 11:3:39

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA LUẬT

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

BÀ: ĐÀO THỊ HIỂN

Sinh năm 1937

Mẹ đẻ đ/c NGUYỄN HOÀNG VÂN - Giảng viên Khoa Luật

                                  Tạ thế lúc 19  giờ 00 phút ngày 29/12/2016

(Tức ngày 01  tháng 12  năm Bính thân)

Lễ viếng từ 9 giờ 30 ngày 30/12/2016

Tại Thôn Đức Bản- Xã Nhân Nghĩa – huyện Lý Nhân– tỉnh Hà Nam

Hỏa táng từ 7h30 ngày 31/12/2016 tại Đài hóa thân Thanh Bình, Cầu Họ, Nam Định

An táng cùng ngày  tại nghĩa Trang quê nhà

      Khoa Luật cùng gia đình

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO