XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ & BẢO VỆ CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 23/01/2017 15:35:11

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ & BẢO VỆ

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

BÀ NGUYỄN THỊ KHUYÊN

Sinh năm:1923

Mẹ đẻ Nguyễn Thị Thức – Nhân viện – QTTB

Mẹ vợ đ/c Nguyễn Văn Thành – Nhân vên - Phòng Bảo vệ

Tạ thế lúc 12 giờ 00 phút ngày 22/1/2017

                    (Tức ngày 25  tháng 12  năm Bính thân)

            Lễ viếng từ 14 giờ 00 ngày23/1/2017

Tại  thị trấn quán hành – Nghi Lộc – Nghệ An

Lê truy điệu và đưa tang lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/1/2017

An táng tại nghĩa trang quê nhà

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ & BẢO VỆ

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO