XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUON KHOA LUẬT CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

Ngày đăng: 30/01/2017 23:5:23

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA LUẬT

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

ÔNG TRẦN VĂN CÁC

Sinh năm 1928

Bố đẻ TS Trần Văn Nam – Trưởng Khoa Luật

Tạ thế lúc 22 giờ 45 phút ngày 29/01/2017

                                 (Tức ngày 02 tháng 01-  Năm Đinh Dậu)

           Lễ viếng từ 9 giờ 30  đến 10 giờ 30  ngày 02/02/2017

         Tại Nhà tang lề Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Tránh Tông, Hà Nội

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ – Hà Nội

Khoa Luật cùng gia đình

 

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO