XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

TIN BUỒN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Ngày đăng: 20/02/2017 14:4:42

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN

BÀ NGUYỄN THỊ LIÊN

Sinh năm 1952

 

Mẹ vợ ThS Phạm Huy Giang

Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo

 

Tạ thế hồi 19 giờ 45 ngày 17 tháng 2 năm 2017

(Tức ngày 21 tháng 01 năm Đinh Dậu)

Lễ viếng  từ  11 giờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 21/02/2017

Tại nhà tang lễ Bệnh Viện Bạch Mai

    An táng lúc 13 giờ 00 (cùng ngày)

Hóa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ – Văn Điển – Hà Nội

 

Phòng Quản lý Đào tạo cùng gia đình

TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO