XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CHIA SẺ

THÔNG BÁO TIN BUỒN - PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Ngày đăng: 01/04/2017 13:1:1

TIN BUỒN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÒNG TRỊ THIẾT BỊ

CÙNG GIA ĐÌNH VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO

CỤ NGUYỄN THỊ DẬU

Sinh năm 1919

Mẹ đẻ Đ/c Đỗ Gia – Nguyên cán bộ, Phòng Quản trị thiết bị

Tạ thế lúc 6 giờ 00 phút ngày 01 tháng 4 năm 2017

(Tức ngày 05 tháng 3 năm Đinh Dậu)

Lễ viếng  từ  14  giờ 00  ngày 01/4/2017 đến 6 giờ 00 ngày 02/ 4 / 2017

   Tại thôn Thôn 7 – Xã Cảnh nâu – Thạch Thất _HN

  An táng tại nghĩa Trang quê nhà

Phòng Quản trị thiết bị cùng gia đình

                             TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO