XEM CHI TIẾT TIN TỨC

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2015 - 2016

Ngày đăng: 01/03/2016 21:7:39

Ngày 11/11/2015, Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2015 - 2016. GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn và PGS.TS Phan Thị Tố Uyên – Phó Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế tham gia Đoàn chủ tịch, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Ban Thanh tra ND, các đồng chí nguyên lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo đương nhiệm các đơn vị trực thuộc, và đại biểu tham dự.Đại biểu tham dự Hội nghị

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã tổng kết, đánh giá các hoạt động trong năm học 2014 - 2015 và thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2015 - 2016.GS.TS Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

TS. Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp từ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị

Tại hội nghị, GS. TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015. Báo cáo đã đánh giá tổng quát những kết quả đạt được cũng như ưu điểm, hạn chế của hoạt động nhà trường năm học 2014 – 2015. Bản báo cáo cũng phân tích, đưa ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác trong năm học 2015 - 2016.GS.TS Phạm Quang Trung - Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

PGS.TS Phạm Hồng Chương - Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư TT Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

GS.TS Phan Công Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng KHĐT Trường phát biểu tại Hội nghị

PGS.TS Phạm Bích Chi – Trưởng Phòng TCKT báo cáo công tác tài chính năm 2014

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2015 - 2016. Cũng tại Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2015 – 2017 đã được bầu với các thành viên:

1. PGS.TS Trần Đăng Khâm – Viện NHTC
2. PGS.TS Trần Văn Nam – Khoa Luật
3. PGS.TS Vũ Hoàng Ngân – Khoa KTQLNNL
4. ThS. Mạc Văn Tạo – Phòng QLĐT
5. ThS. Hồ Quỳnh Anh – Phòng Tổng hợp
6. ThS. Phạm Phương Thúy – Phòng TCCB
7. ThS. Phạm Tùng Lâm – Trung tâm DVHTĐT


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2017

Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS.TS Trần Thọ Đạt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu kế hoạch và thực hiện cơ bản mục tiêu của Hội nghị. Các ý kiến đưa ra đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Trong năm học 2015 - 2016 toàn trường cần chú trọng tới vấn đề trọng tâm mà Hội nghị đề ra, đặc biệt là việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Hội nghị đã tán thành. Chú trọng xây dựng đoàn kết, thống nhất, tích cực hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác: Chính trị, tư tưởng, công tác quản lý, điều hành, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác đào tạo - tuyển sinh, công tác quản lý sinh viên, công tác Nghiên cứu khoa học, hợp tác Quốc tế, công tác tài chính, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác đời sống, an ninh…
Hội nghị biểu thị sự quyết tâm cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu, sự động viên thi đua của BCH Công đoàn và cán bộ viên chức toàn trường. Với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, chắc chắn tập thể sư phạm Nhà trường sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm học 2015 - 2016 đề ra.


ThS. Bùi Đức Dũng – Trưởng P.TH dẫn chương trình Hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm