XEM CHI TIẾT TIN TỨC

Công đoàn trường triển khai kế hoạch và hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXXIII Nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày đăng: 04/10/2017 18:7:54

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Hữu Đồng – Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng trong BCH Công đoàn Trường, Công đoàn bộ phận, UB Kiểm tra, đại diện các CLB.Đại biểu tham dự hội nghị

TS. Nguyễn Hữu Đồng phát biểu


Phát biểu tại hội nghị TS. Nguyễn Hữu Đồng cho rằng đây là công việc rất quan trọng đối với Công đoàn Nhà trường hiện nay và trong thời gian tới. Dự kiến Đại hội Công đoàn trường sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12, do vậy mỗi đồng chí cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai một cách hiệu quả Đại hội Công đoàn bộ phận. Một điểm mới so với Đại hội nhiệm kỳ trước là chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XXXIII, các công đoàn bộ phận phải tổ chức đại hội, Công đoàn trường sẽ giao nhiệm vụ cho 02 Công đoàn đơn vị tổ chức Đại hội mẫu, trên cơ sở đó các công đoàn bộ phận sẽ lựa chọn công đoàn viên ưu tú nhất vào vị trí chủ tịch công đoàn bộ phận và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trường.TS. Cấn Anh Tuấn phát biểu

ThS. Phạm Văn Hữu phát biểu


Cũng tại hội nghị TS. Cấn Anh Tuấn; ThS. Phạm Văn Hữu – Phó Chủ tịch công đoàn đã báo cáo về công tác tổ chức đại hội ở công đoàn bộ phận cũng như xây dựng văn kiện, đóng góp vào văn kiện tại đại hội lần thứ XXXIII. Sau phần báo cáo, hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến phát biểu đóng góp xây dựng, qua đó giúp cho Công đoàn trường sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn trường “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.


Bài, ảnh: Công đoàn trường