XEM CHI TIẾT VĂN BẢN MỚI

Thông báo Của Ban tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” ngành Giáo dục, năm 2016 – khu vực phía Nam

Ngày đăng: 01/04/2016 15:19:8

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
 
 
   
 
     Số: 95/TB-CĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
             
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2016
 
                                                           
 
THÔNG BÁO SỐ 1
Của Ban tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV”
 ngành Giáo dục, năm 2016 – khu vực phía Nam

 

     Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ban Tổ chức “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” khu vực phía Nam, Thường trực Ban Tổ chức xin thông báo đến các đơn vị đã đăng ký tham gia “Liên hoan” một số nội dung:

    1. Số đơn vị tham gia “Liên hoan” tại khu vực phía Nam: 28 đơn vị.

    2. Thời gian họp trưởng đoàn: Thường trực Ban Tổ chức “Liên hoan” khu vực phía Nam xin trân trọng kính mời các đồng chí trong Ban Tổ chức “Liên hoan” khu vực phía Nam và các đồng chí Trưởng đoàn của các đơn vị tham gia “Liên hoan” đúng 1giờ 00, ngày 09/4/2016, có mặt tại phòng 205 A1 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh để dự họp. Thông báo này thay cho giấy mời.

          3. Ban Tổ chức đã bốc thăm công khai thứ tự biểu diễn của các đơn vị

          - Ngày 09/4/2016 các đơn vị đến địa điểm tổ chức “Liên hoan” để làm quen sân khấu:

          + Buổi sáng từ 8 giờ - 11h tất cả các đơn vị có thứ tự biểu diễn từ số 01 đến 15.

          + Buổi chiều từ 13 giờ 30’ - 17h tất cả các đơn vị từ 16 đến 28.

Các đoàn làm quen sân khấu phải theo đúng thứ tự nói trên, thời gian của mỗi đoàn tối đa là 10 phút.

  • Chương trình, thứ tự biểu diễn (xem văn bản đính kèm).

          Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện để “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” khu vực phía Nam thành công tốt đẹp.

 

 
   Nơi nhận:
-   Lãnh đạo CĐGDVN (b/c);
-  UV Ban Chỉ đạo “Liên hoan” toàn quốc (b/c);
-   Các UV BTC khu vực phía Nam (t/h);
-     Các CĐGD Tỉnh/TP; các ĐH Quốc gia, ĐH vùng; các trường ĐH, CĐ, các đơn vị trực thuộc khu vực phía Nam tham gia “Liên hoan” (t/h);
-   Lưu VP, VP2, Ban TG - NC CĐGDVN.          
TM. BAN TỔ CHỨC KHU VỰC PHÍA  NAM
TRƯỞNG BAN
 
 
 
(đã ký)
 
 
Vũ Minh Đức
Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
 
Các đơn vị tham gia lưu ý các tiết mục đăng ký của đơn vị mình đã đúng như bản cập nhật ngày 31/03/2016 đã cập nhật chưa? Nếu có thay đổi tiết mục hoặc thể loại cần phải liên lạc sớm về Ban Tổ chức. Qua Ban TG-NC. Trân trọng!
Tải file về: Danh sach tiet muc_KV4.pdf

 

CHƯƠNG TRÌNH, THỨ TỰ BIỂU DIỄN TẠI “LIÊN HOAN” KHU VỰC 4
(Kèm theo Thông báo số 95/TB-CĐN, ngày 30/3/2016)

 

Ngày/ Buổi

STT

Đơn vị biểu diễn

Số tiết mục

10/4/2016

Buổi sáng

(Từ 8h00’

đến 11h30’)

             Khai mạc –  Tặng Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia

              “Liên hoan”

1

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

3

2

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh

4

3

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

5

4

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Tp. Hồ Chí Minh

4

5

Trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học Tp. Hồ Chí Minh

5

6

Trường Đại học Trà Vinh

4

10/4/2016

Buổi chiều

(Từ 13h30’

-  17h30’)

7

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận

3

8

Trường Đại học Đồng Tháp

5

9

Cơ sở 2 Trường Đại học Ngoại thương (tại Tp. HCM)

4

10

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

4

11

Trường Đại học Thủ Dầu Một

5

12

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận

4

10/4/2016

Buổi tối

(Từ 19h30’

-  22h30’)

13

Trường Đại học Cần Thơ

5

14

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

4

15

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

5

16

Trường CĐSP Trung ương TP. Hồ Chí Minh

4

17

Trường dự  bị Đại học Tp. Hồ Chí Minh

4

18

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

5

11/4/2016

Buổi sáng

 (Từ 8h00’

-  11h30’)

19

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

5

20

Ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

5

21

Trường Đại học Lạc Hồng

4

22

Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh

5

23

Ngành Giáo dục và Đào tạo Tp. Cần Thơ

5

24

Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

3

11/4/2016

Buổi chiều

(Từ 13h30’

-  17h30’)

25

Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

4

26

Ngành Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

5

27

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5

28

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

5

Tổng kết và trao giải

- Đại diện Ban Giám khảo tổng kết về chuyên môn, nghệ thuật;

- Tổng kết và trao giải.