NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đảng ủy Trường Đại học Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ trường

Công tác thi đua khen thưởng