NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ban chấp hành Công Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Ngày 25/1/1956 Trường Kinh tế Tài chính Trung ương, ngày nay là trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập theo Nghị định số 678/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã khẳng định được vị thế là trường trọng điểm trong khối các trường đại học cả nước.

Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân được thành lập và trưởng thành cùng với sự phát triển chung của trường. Hơn nửa thế kỷ qua, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua một chặng đường đầy khó khăn với nhiều sự kiện lịch sử thách thức lớn lao nhưng cũng rất vẻ vang.

Ngay từ khi ngày đầu thành lập còn nhiều thiếu thốn, Công đoàn trường đã động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều năm liên tục Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam cũng như của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Công đoàn đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của trường.

Qua quá trình phát triển, các giai đoạn được khái quát như sau:

  • Công đoàn trường Kinh tế - Tài chính những năm đầu thành lập (1956-1964)
  • Công đoàn trường Kinh tế Kế hoạch trong thời kỳ sơ tán (1965-1975)
  • Công đoàn trường Đại học Kinh tế Kế hoạch giai đoạn (1975-1985)
  • Công đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân những năm đổi mới ( từ 1986 đến nay).

Ban chấp hành Công Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân


Bài viết khác