NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Văn bản công đoàn

Văn bản công đoàn trường

Tìm kiếm:
# Thông tin văn bản
1

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (6.2MB)

2

Mẫu Đại Hội Công Đoàn Nhiệm Kỳ 2023-2028 ( Xem chi tiết)

Mẫu Đại Hội Công Đoàn Nhiệm Kỳ 2023-2028

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (245.6KB)

3

Mẫu văn bản Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2023-2028 ( Xem chi tiết)

Mẫu văn bản Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2023-2028

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (323.0KB)

4

Hướng dẫn triển khai cuộc thi bài giảng trực tuyến năm 2021 ( Xem chi tiết)

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Mẫu Đăng ký sản phẩm dự thi vòng 2 - Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Hướng dẫn triển khai cuộc thi bài giảng trực tuyến năm 2021

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (226.9KB)

5

Kế hoạch số 39 Vv Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10 ( Xem chi tiết)

Kế hoạch số 39 Vv Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Kế hoạch số 39 Vv Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (216.7KB)

6

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021 ( Xem chi tiết)

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Mẫu Đăng ký sản phẩm dự thi vòng 2 - Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Hướng dẫn triển khai cuộc thi bài giảng trực tuyến năm 2021

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (226.9KB)

7

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 ( Xem chi tiết)

KẾ HOẠCH Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn Trường khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (57.0KB)