NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Văn bản

Văn bản


Tìm kiếm:
# Thông tin văn bản
1

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Năm 2013 ( Xem chi tiết)

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản của năm 2013, là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Namkhóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2014.

 Hiến pháp - Pháp luật    Tải về  (0.8MB)

2

Thông tư Số: 23/2020/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

 Bộ luật lao động    Tải về  (2.0MB)

3

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 - Luật Công đoàn năm 2021 ( Xem chi tiết)

Luật Công đoàn 2012 là Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 mới nhất, có hiệu lực ngày 01/01/2013, quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Tóm tắt nội dung Luật Công đoàn

Luật Công đoàn 2021 quy định là một trong những trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn được quy định cụ thể.

Đồng thời, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho Công đoàn cùng cấp hoạt động. Cán bộ Công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động đang làm việc.

Ngoài ra, để bảo đảm cho cán bộ Công đoàn, trong trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ. Trường hợp người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp.

 Luật công đoàn    Tải về  (394.7KB)

4

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (6.2MB)

5

Mẫu Đại Hội Công Đoàn Nhiệm Kỳ 2023-2028 ( Xem chi tiết)

Mẫu Đại Hội Công Đoàn Nhiệm Kỳ 2023-2028

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (245.6KB)

6

Mẫu văn bản Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2023-2028 ( Xem chi tiết)

Mẫu văn bản Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2023-2028

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (323.0KB)

7

Hướng dẫn triển khai cuộc thi bài giảng trực tuyến năm 2021 ( Xem chi tiết)

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Mẫu Đăng ký sản phẩm dự thi vòng 2 - Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Hướng dẫn triển khai cuộc thi bài giảng trực tuyến năm 2021

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (226.9KB)

8

Kế hoạch số 39 Vv Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10 ( Xem chi tiết)

Kế hoạch số 39 Vv Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Kế hoạch số 39 Vv Tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (216.7KB)

9

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021 ( Xem chi tiết)

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Công văn số 38 Vv Hướng dẫn triển khai Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Mẫu Đăng ký sản phẩm dự thi vòng 2 - Hội thi Bài giảng trực tuyến năm 2021

Hướng dẫn triển khai cuộc thi bài giảng trực tuyến năm 2021

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (226.9KB)

10

Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 ( Xem chi tiết)

KẾ HOẠCH Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn Trường khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 Văn bản công đoàn trường    Tải về  (57.0KB)

11

Tổ chức tuyên truyền 72 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam ( Xem chi tiết)

Tổ chức tuyên truyền 72 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tổ chức tuyên truyền 72 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (334.0KB)

12

Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 ( Xem chi tiết)

Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (171.5KB)

13

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023

Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2023

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (1.0MB)

14

Sơ kết công tác công đoàn học kỳ 1 năm học 2022-2023 ( Xem chi tiết)

Sơ kết công tác công đoàn học kỳ 1 năm học 2022-2023

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (165.2KB)

15

Tổ chức các hoạt động chăm lo CBNGNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ( Xem chi tiết)

Tổ chức các hoạt động chăm lo CBNGNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tổ chức các hoạt động chăm lo CBNGNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tổ chức các hoạt động chăm lo CBNGNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.5MB)

16

Lấy ý kiến Dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi nhà giáo ( Xem chi tiết)

Lấy ý kiến Dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi nhà giáo

Lấy ý kiến Dự thảo tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ ưu đãi nhà giáo

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (307.4KB)

17

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại Hòa bình ở Việt Nam ( Xem chi tiết)

Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại Hòa bình ở Việt Nam

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (203.5KB)

18

Công văn về việc triển khai Chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai Chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội

Công văn về việc triển khai Chương trình hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (406.8KB)

19

Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động Năm học 2022-2023 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động Năm học 2022-2023

Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động Năm học 2022-2023

Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động Năm học 2022-2023

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.5MB)

20

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022-2023

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022-2023

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022-2023

Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2022-2023

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.7MB)

21

Công văn về việc triển khai chương trình vì phúc lợi đoàn viên ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai chương trình vì phúc lợi đoàn viên

Công văn về việc triển khai chương trình vì phúc lợi đoàn viên

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.6MB)

22

Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (410.6KB)

23

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (105.3KB)

24

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVI CĐGD Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ( Xem chi tiết)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVI CĐGD Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVI CĐGD Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023 Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XVI CĐGD Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.6MB)

25

Công văn về việc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (193.3KB)

26

Công văn về việc triển khai tháng hành động về phòng chống ma túy năm 2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai tháng hành động về phòng chống ma túy năm 2022

Công văn về việc triển khai tháng hành động về phòng chống ma túy năm 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (370.5KB)

27

Công văn về việc tham dự cuộc thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội ( Xem chi tiết)

Công văn về việc tham dự cuộc thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

Công văn về việc tham dự cuộc thi tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (283.6KB)

28

Công văn về việc triển khai cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2022-2023 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn" năm học 2022-2023

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (119.5KB)

29

Công văn v/v tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" ( Xem chi tiết)

Công văn v/v tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Công văn v/v tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (349.9KB)

30

Công văn về việc khen thưởng năm học 2021-2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc khen thưởng năm học 2021-2022

Công văn về việc khen thưởng năm học 2021-2022

Công văn về việc khen thưởng năm học 2021-2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (479.8KB)

31

Công văn về việc triển khai tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 và mũi 4 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 và mũi 4

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (212.6KB)

32

Công văn về việc lấy ý kiến Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ( Xem chi tiết)

Công văn về việc lấy ý kiến Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (201.2KB)

33

Công văn về việc tham dự hội thi "Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công chức, viên chức, lao động toàn quốc năm 2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc tham dự hội thi "Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công chức, viên chức, lao động toàn quốc năm 2022

Công văn về việc tham dự hội thi "Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công chức, viên chức, lao động toàn quốc năm 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (285.8KB)

34

Công văn về việc theo dõi chương trình trực tuyến "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động ( Xem chi tiết)

Công văn về việc theo dõi chương trình trực tuyến "Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (189.8KB)

35

Công văn về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ( Xem chi tiết)

Công văn về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (211.8KB)

36

Quyết định hỗ trợ cán bộ Nhà giáo Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bênh Covid-19 nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022 ( Xem chi tiết)

Quyết định hỗ trợ cán bộ Nhà giáo Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bênh Covid-19 nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022

Quyết định hỗ trợ cán bộ Nhà giáo Người lao động bị ảnh hưởng do dịch bênh Covid-19 nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (1.0MB)

37

Văn bản hướng dẫn Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 ( Xem chi tiết)

Văn bản hướng dẫn Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Văn bản hướng dẫn Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Văn bản hướng dẫn Tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.5MB)

38

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động năm 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.8MB)

39

Công văn hướng dẫn thực hiện các quy định Tài chính của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ( Xem chi tiết)

Công văn hướng dẫn thực hiện các quy định Tài chính của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (10.4MB)

40

Quyết định ban hành cuộc thi " Thầy Cô trong mắt em năm 2022" ( Xem chi tiết)

Quyết định ban hành cuộc thi " Thầy Cô trong mắt em năm 2022"

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (112.6KB)

41

Công văn triển khai các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể ( Xem chi tiết)

Công văn triển khai các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể

Công văn triển khai các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (311.3KB)

42

Thông báo số 62 /CĐN - VP V/v cung cấp số liệu về hỗ trợ CBNGNLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ( Xem chi tiết)

Thông báo số 62 /CĐN - VP V/v cung cấp số liệu về hỗ trợ CBNGNLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (62.5KB)

43

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 ( Xem chi tiết)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (0.7MB)

44

Thông báo dừng thực hiện công văn số 326/CĐN-CSPL ngày 20/12/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt nam về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19 ( Xem chi tiết)

Thông báo dừng thực hiện công văn số 326/CĐN-CSPL ngày 20/12/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt nam về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (175.7KB)

45

Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt nam khóa XII ( Xem chi tiết)

Báo cáo tình hình thi hành Điều lệ Công đoàn Việt nam khóa XII

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (143.8KB)

46

Thông báo số 57/CĐN-TGNC V/v tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe cho nữ CBNGNLĐ ngành giáo dục ( Xem chi tiết)

Thông báo số 57/CĐN-TGNC V/v tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe cho nữ CBNGNLĐ ngành giáo dục

Thông báo số 57/CĐN-TGNC V/v tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe cho nữ CBNGNLĐ ngành giáo dục

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (254.6KB)

47

Thông báo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH về "Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới" ( Xem chi tiết)

Thông báo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH về "Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới"

Thông báo tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH về "Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới"

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (306.1KB)

48

Công văn triệu tập đại biểu tham dự hội nghị ( Xem chi tiết)

Công văn triệu tập đại biểu tham dự hội nghị

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (153.6KB)

49

Công văn hướng dẫn công tác nữ công năm 2022 ( Xem chi tiết)

Công văn hướng dẫn công tác nữ công năm 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (184.6KB)

50

Công văn về việc chăm lo cho CBNGNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc chăm lo cho CBNGNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (303.1KB)

51

Công văn về việc tham gia Chương trình Tết sum vầy 2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc tham gia Chương trình Tết sum vầy 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (167.5KB)

52

Công văn về việc tham gia các cuộc thi do Tổng Liên đoàn tổ chức ( Xem chi tiết)

Công văn về việc tham gia các cuộc thi do Tổng Liên đoàn tổ chức

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (142.5KB)

53

Công văn về việc triệu tập tham dự Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo công đoàn

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (166.4KB)

54

Công văn về việc thực hiện QĐ số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của TLĐLĐVN về việc hỗ trợ ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc thực hiện QĐ số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của TLĐLĐVN về việc hỗ trợ ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công văn về việc thực hiện QĐ số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của TLĐLĐVN về việc hỗ trợ ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công văn về việc thực hiện QĐ số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của TLĐLĐVN về việc hỗ trợ ĐV-NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (438.7KB)

55

Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo "Vai trò của Chủ tịch Công đoàn trong Hội đồng trường" ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo "Vai trò của Chủ tịch Công đoàn trong Hội đồng trường"

Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội thảo "Vai trò của Chủ tịch Công đoàn trong Hội đồng trường"

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (289.7KB)

56

Công văn về việc sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (130.3KB)

57

Công văn về việc triển khai Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai Quyết định 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (99.4KB)

58

Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị "Công đoàn với phong trào thi đua LĐST,NCKH trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm" ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị

Công văn về việc triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (336.3KB)

59

Công văn 1586/CV-ĐUK về việc thống kê tiêm Vaccine Covid-19 ( Xem chi tiết)

Công văn 1586/CV-ĐUK về việc thống kê tiêm Vaccine Covid-19

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (127.8KB)

60

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

Hướng dẫn tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2025

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (1.3MB)

61

Công văn về việc triển khai công tác chăm lo CBNGNLĐ trong năm học 2021 - 2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc triển khai công tác chăm lo CBNGNLĐ trong năm học 2021 - 2022

Công văn về việc triển khai công tác chăm lo CBNGNLĐ trong năm học 2021 - 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (250.2KB)

62

Công văn về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm học 2021 - 2022 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ năm học 2021 - 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (189.2KB)

63

Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 ( Xem chi tiết)

Công văn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (354.9KB)

64

Công văn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác Văn phòng công đoàn (khối các đơn vị trực thuộc) ( Xem chi tiết)

Công văn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác Văn phòng công đoàn (khối các đơn vị trực thuộc)

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (180.1KB)

65

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022 ( Xem chi tiết)

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

Hướng dẫn Triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (1.3MB)

66

Công văn số 196/CĐN-CSPL Về việc quan tâm, động viên hỗ trợ cán bộ, nhà giáo người lao động đang gặp khó khăn tại các vùng có dịch Covid - 19 phức tạp ( Xem chi tiết)

Công văn số 196/CĐN-CSPL Về việc quan tâm, động viên hỗ trợ cán bộ, nhà giáo người lao động đang gặp khó khăn tại các vùng có dịch Covid - 19 phức tạp

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (164.2KB)

67

Công văn số 192/CĐN-ToC Về việc triển khai hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/06/2021 của Tổng liên đoàn lao động Việt nam ( Xem chi tiết)

Công văn số 192/CĐN-ToC Về việc triển khai hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/06/2021 của Tổng liên đoàn lao động Việt nam

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (92.1KB)

68

Công văn số 191/CĐN-TGNC Về việc tổ chức hoạt động tháng cao điểm chào mừng 70 năm thành lập Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam ( Xem chi tiết)

Công văn số 191/CĐN-TGNC Về việc tổ chức hoạt động tháng cao điểm chào mừng 70 năm thành lập Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam

 Văn bản công đoàn cấp trên    Tải về  (182.8KB)

69

Đơn xin gia nhập công đoàn ( Xem chi tiết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày,……..tháng…..năm…….


ĐƠN XIN GIA NHẬP VÀO CÔNG ĐOÀN


Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG


Tôi tên: …………………………………………………………

Sinh ngày…………. Tháng……………..năm ………………….

Địa chỉ thường trú : ………………………………………………

Dân tộc: ………………………………… Tôn giáo: …………….

Trình độ học vấn:…………………………………………………..

Đơn vị công tác: ……………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………


Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu được học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bản thân tôi tán thành và tự nguyện xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn.

Nay tôi đơn này xin gửi đến Ban chấp hành Công đoàn  cơ sở nhà trường đề nghị xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn.

Tôi xin hứa sau khi trở thành đoàn viên công đoàn tôi xẽ thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chấp hành và thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết của CĐCS, Công đoàn ngành giáo dục, đóng đoàn phí theo quy định. 
Trân trọng cảm ơn.


NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 Biểu mẫu văn bản    Tải về  (31.0KB)

70

Mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản ( Xem chi tiết)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

  Đơn vị:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN


Kính gửi: ……………………………………………………………


Tên tôi là:……………………………………………………………

Sinh ngày       tháng      năm

Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………..

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép ………….cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày………..đến ngày…………………………….

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của ……...

Kính mong ……………………………. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!


Ý kiến của

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2015
Người làm đơn

 Biểu mẫu văn bản    Tải về  (14.6KB)