NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Luật công đoàn

Luật công đoàn

Tìm kiếm:
# Thông tin văn bản
1

Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 - Luật Công đoàn năm 2021 ( Xem chi tiết)

Luật Công đoàn 2012 là Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 mới nhất, có hiệu lực ngày 01/01/2013, quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Tóm tắt nội dung Luật Công đoàn

Luật Công đoàn 2021 quy định là một trong những trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn được quy định cụ thể.

Đồng thời, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho Công đoàn cùng cấp hoạt động. Cán bộ Công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động đang làm việc.

Ngoài ra, để bảo đảm cho cán bộ Công đoàn, trong trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn mà người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ. Trường hợp người lao động là cán bộ Công đoàn không chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp.

 Luật công đoàn    Tải về  (394.7KB)