NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Hiến pháp - Pháp luật

Hiến pháp - Pháp luật

Tìm kiếm:
# Thông tin văn bản
1

Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Năm 2013 ( Xem chi tiết)

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản của năm 2013, là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Namkhóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2014.

 Hiến pháp - Pháp luật    Tải về  (0.8MB)