TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM

GIAO LƯU “TÌNH YÊU, HẠNH PHÚC, GIA ĐÌNH”

Thời gian: 8h30, 7/03/2017

Địa điểm: Hội trường A – Nhà văn hóa

HỘI NGHỊ CỤM 5 TRƯỜNG CÔNG ĐOÀN

Thời gian: 14-16/4/2017

Địa điểm: Phú Quốc

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

Thời gian: Cả năm

Địa điểm: ĐH KTQD