TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

SỰ KIỆN TIÊU ĐIỂM

GIAO LƯU CÁC THẾ HỆ CHỦ CHỐT CĐ VÀ CB CHUYẾN TRÁCH VP ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Thời gian: 17/06/2016

Địa điểm: Khu Du lịch Đảo Ngọc Xanh, Thanh Thủy, Phú Thọ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ CĐ NHIỆM KỲ 2013-2018

Thời gian: 18/06/2016

Địa điểm: Khu Du lịch Đảo Ngọc Xanh, Thanh Thủy, Phú Thọ

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN


Thời gian: 12/11/2016

Địa điểm: Hội trường A, Nhà Văn hóa


HÌNH ẢNH - PHÓNG SỰ

LIÊN KẾT WEBSITE