NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng xã Phúc Sơn nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chúc mừng xã Phúc Sơn nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận chuẩn nông thôn mới nâng cao

27/10/2023 9:53:00 AM | 807