NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030 năm 2024 và quy trình xây dựng quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở