NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Giao Lưu Cầu Lông Giữa Câu Lạc Bộ Cầu Lông Bóng Bàn NEU và Câu Lạc Bộ Cầu Lông Tổng Cục Hải Quan tại Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

CLB cầu lông - bóng bàn