NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Một số hình ảnh trong Chương trình du xuân đầu năm của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Giáp Thìn 2024

Công tác xây dựng Công đoàn cơ sở