NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Nhận được công văn này, Công đoàn Trường đề nghị Công đoàn Bộ phận trong toàn Trường triển khai thực hiện đúng yêu cầu và gửi danh sách và minh chứng (bản cứng) về Văn phòng Công đoàn Trường trước 15h ngày 24 tháng 6 năm 2024 (mẫu báo cáo tổng hợp đính kèm công văn)

Thông báo